WHERE IS MOM?

- Hôm nay các bạn nhỏ lớp Starter học đến bài "Where's Mom?" Bài học giúp các bạn nhỏ dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người khi lạc mẹ tại nơi công cộng.

- Thông qua những đoạn hội thoại bằng tiếng anh, các bạn nhỏ lớp Starter dễ dàng sử dụng những câu từ và những gợi ý để có thể tìm kiếm mẹ một cách nhanh nhất.

- Cùng tìm hiểu những bài học thật bổ ích cùng Trung Tâm Ngoại Ngữ Sao Mai - Venus.