VIẾT BẢNG CHỨ CÁI - PRE STATERS

Các bạn lớp Pre-Starters đang cùng cô giáo tập viết bảng chữ cái tiếng Anh đấy ạ. Các bạn còn được làm quen những từ bắt đầu bằng các chữ cái Qq, Rr, Ss như Queen, Ring, Sun qua các hoạt động thú vị.

Hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Sao Mai theo dõi những bức hình chăm chỉ của các con nhé!