Phương pháp giảng dạy tối ưu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Sao Mai – Venus  sử dụng Phương Pháp Giao Tiếp (Communicative Approach or Communicative Language Teaching). Đây là phương pháp giảng dạy nhằm phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh giữa học viên với giáo viên, và giữa học viên với học viên thông qua những hoạt động giao tiếp (communicative activities) tương tự như trong thực tế . Do vậy, học viên, đặc biệt là trẻ em, rất mau đạt được khả năng nghe hiểu, đọc hiểu bằng tiếng Anh và nói tiếng Anh lưu loát trong các cuộc hội thoại.
Hệ thống các trường mầm non Thiên Ân Phúc thực hiện phương pháp giảng dạy thông qua các hoạt động học có chủ đích, hoạt động vui chơi và đội nhóm với tinh thần vừa học vừa chơi.