NGOẠI KHÓA - CHỦ ĐỀ THỨC ĂN - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SAO MAI

- Hoạt động Ngoại Khóa với chủ đề "FOODS", hoạt động Ngoại khóa được thiết kế rất nhiều hoạt động và trò chơi giúp các bạn học viên luôn hào hứng và thu hút.

- Cùng tham gia chương trình Ngoại khóa tại Venus nhé.