Giảng viên giàu kinh nghiệm

Đồng hành cùng Trung Tâm Ngoại Ngữ Sao Mai – Venus là những giảng viên trong và ngoài nước có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho thế hệ tương lai. Đội ngũ giảng viên luôn được cập nhật kiến thức và những phương pháp giảng dạy mới để phù hợp với tốc độ phát triển của hệ thống giáo dục.