CHƯƠNG TRÌNH TOEIC

CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC
(1,5hrs/period, 3days/week)
TOEIC 400 Longman Introductory Course for the TOEIC Test 12 weeks  (36 buổi)
TOEIC 500 Longman Preparation Series for the TOEIC Test

Intermediate Course

12 weeks  (36 buổi)
TOEIC 600 Longman Preparation Series for the TOEIC Test

Advanced Course

TOEIC Practice Tests

14 weeks (42 buổi)
  • Lưu ý: Thời lượng học bao gồm: 100% Giáo viên nước ngoài.