ANH VĂN THIẾU NHI

Chương trình: ANH NGỮ THIẾU NHI

Dành cho thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi:

RÈN LUYỆN THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG: NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT

CÓ KHẢ NĂNG SỞ HỮU CHỨNG CHỈ ANH NGỮ QUỐC TẾ STATERS, MOVERS, FLYERS

CÓ TƯ DUY NHẠY BÉN, SÁNG TẠO NĂNG ĐỘNg

GIAO TIẾP TỰ TIN BẰNG ANH NGỮ

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

CÓ HÌNH ẢNH MINH HỌA (TV)

 • CHĂM SÓC HỌC VIÊN
 1. GỌI ĐIỆN THOẠI CHO PHỤ HUYNH
 2. GHI SỔ BÁO BÀI
 3. KÈM CHO BÉ
 • CÓ CÁC BUỔI NGOẠI KHÓA GIÚP CÁC BÉ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM
 1. CÔNG VIÊN
 2. TRUNG THU, HALLOWEEN, NOEL..
 3. SIÊU THỊ
 4. NHÀ SÁCH

PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP (COMMUNICATIVE APPROACH) SINH ĐỘNG GIÚP TRẺ CÓ THỂ NHANH CHÓNG GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH

Chương trình: ANH NGỮ THIẾU NHI

 1. Cấp độ Pre-Starters:

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG
Pre- Starters 1 STARTER EVERYBODY UP
 (Unit 1 ⇒ Unit 4 )

24 Buổi

(8-12 tuần)

Pre- Starters 2 STARTER EVERYBODY UP

 

 (Unit 5 ⇒ Unit 8)

24 Buổi

(8-12 tuần)

2.Cấp độ Starters:

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG
 Starters 1 EVERYBODY UP 1A

(Unit starter ⇒ Unit 5)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 2 EVERYBODY UP 1B

(Unit 6 ⇒ Unit 9)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 3 EVERYBODY UP 2A

(Unit 1 ⇒ Unit 5)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 4 EVERYBODY UP 2B

(Unit 6 ⇒ Unit 9)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 5 LUYỆN THI STARTERS

24 Buổi

(8-12 tuần)

 3.Cấp độ Movers:

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG
 Starters 1 EVERYBODY UP 1A

(Unit starter ⇒ Unit 5)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 2 EVERYBODY UP 1B

(Unit 6 ⇒ Unit 9)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 3 EVERYBODY UP 2A

(Unit 1 ⇒ Unit 5)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 4 EVERYBODY UP 2B

(Unit 6 ⇒ Unit 9)

24 Buổi

(8-12 tuần)

 Starters 5 LUYỆN THI STARTERS

24 Buổi

(8-12 tuần)

4.Cấp độ Flyers:

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH

THỜI LƯỢNG

3b/ Tuần

Flyers 1 EVERYBODY UP 5A

(Unit 1 ⇒ Unit 5)

24 Buổi

(8-12 tuần)

Flyers 2 EVERYBODY UP 5B

(Unit 6 ⇒ Unit 9)

24 Buổi

(8-12 tuần)

Flyers 3 EVERYBODY UP 6A

(Unit 1 ⇒ Unit 5)

24 Buổi

(8-12 tuần)

Flyers 4 EVERYBODY UP 6B

(Unit 6 ⇒ Unit 9)

24 Buổi

(8-12 tuần)

Flyers 5 LUYỆN THI FLYERS

24 Buổi

(8-12 tuần)

 • Lưu ý: Thời lượng học bao gồm: 50% Giáo viên Việt Nam + 50% Giáo viên nước ngoài hoặc 100% Giáo viên nước ngoài.