• LUYỆN PHÁT ÂM

  LỚP LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN GIỌNG MỸ           Việc luyện phát âm là việc rất cần thiết vì việc phát âm...

  Chi tiết...

 • ANH VĂN THIẾU NIÊN

  1. Cấp độ PRE KET: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG 3b/ Tuần Pre- KET 1 MOTIVATE 1 (Unit 1 ⇒...

  Chi tiết...

 • ANH VĂN THIẾU NHI

  Chương trình: ANH NGỮ THIẾU NHI Dành cho thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi: RÈN LUYỆN THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG: NGHE, NÓI,...

  Chi tiết...

 • ANH VĂN MẪU GIÁO

  Chương trình được xây dựng đặc biệt dành cho bé từ 4 đến 6 tuổi: Khóa học gồm những hoạt động phong phú...

  Chi tiết...

 • ANH VĂN GIAO TIẾP

  CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC (1,5hrs/period, 3days/week) BeginnerS American English Files – Starter 10 tuần (30 buổi) Elementary...

  Chi tiết...

 • CHƯƠNG TRÌNH IELTS

  CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC (1,5hrs/period 3 days/week) Pre -IELTS 1 Basic IELTS Get Ready A2+ 12 tuần (36 buổi)  Pre...

  Chi tiết...

 • CHƯƠNG TRÌNH TOEFL

  CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC (1,5hrs/period, 3days/week) TOEFL Foundation 1 Longman Introductory Course for the TOEFL Tests 14 tuần...

  Chi tiết...

 • CHƯƠNG TRÌNH TOEIC

  CẤP SÁCH THỜI GIAN KHÓA HỌC (1,5hrs/period, 3days/week) TOEIC 400 Longman Introductory Course for the TOEIC Test 12 weeks  (36 buổi) TOEIC...

  Chi tiết...